Nevek jelentése

 

Keresztnevünk, hívónevünk általában jól jelzi a bennünk rejlő lehetőségeket, mivel tükrözi a név viselőjének személyiségét, és ebből adódóan a ránk gyakorolt hatását. Érdemes tehát tisztában lenni jelentésével a számmisztikai elemzések tükrében.

nevek jelentése 

A neveket folyamatosan töltjük fel erre az oldalra. Ha még nem találod itt a nevedet, lehetőséged van felkeresni minket, és részletes, személyre szabott elemzést kaphatsz tőlünk.

 

Achilles

Az Achilles régi magyar férfinév. Az ógörög Akhilleusz mitológiai névből származik, amelynek jelentése: “a kígyó fia”. A görög név latin formája Achilles, amit a régi Magyarországon s-sel ejtettek ki, így a név ebben a formában honosodott meg a magyarban. Jelentése fájdalmat megszüntető, kőtartó fia.

A családi harmónia keresése jellemző rá – vagy éppen az ellenkezője, ha elfojtja ezt a vágyát. Utóbbi esetben elefántcsont toronyba zárkózik.

Általánosságba véve intelligens, gyors felfogó képességű, és könnyen alkalmazkodik környezetéhez. Bensője legmélyén gyakran szentimentális és romantikus, de ezt nyers, sznob, ironikus vagy akár komikus viselkedésmód mögé tudja rejteni.

Képes a mély és intenzív érzelmekre, de közben megőrzi önuralmát. Ha viszont túl hosszú időn át kényszerül elpalástolni érzékenységét, olyankor fennáll a veszélye, hogy csakugyan érzéketlenné és hideggé lesz, és hogy álarca valódi álarccá válik.

Erős családszeretetén kívül általában az is jellemző rá, hogy nagyon hajlamos a barátságra és a bajtársiasságra.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Győző

A Győző latin eredetű, a Viktor fordításából alkotott név. Jelentése győző, győztes.

Hajlamos az akarat érvényesítésre és a konokságra. Szeret parancsolni, irányítani, szereti vezetni a többieket, eközben mégis sikerül szeretetet és tiszteletet szereznie.

Ha nem nyomják el, nagyon magas pozíciókat érhet el, messze fel tud törni a kiindulási pontjához képest. Ennek érdekében kemény, fáradtságos munkára képes.

Szüntelenül azt fürkészi, hogyan juthat feljebb a társadalmi ranglétrán. Meglehetősen dicsvágyó, és olykor pánik félelem fogja el, hogy elveszítheti, amit már elért.

A cselekvések embere. Általában rámenős és ravasz, de jó szándékú, és szeretetre méltó is. Néha a nyereség és a gúnyosság álarca mögé rejti érzelmeit és együttérzését, nagyon ironikus képes lenni. Szereti a vitatkozást és a kockázat vállalást.

Mindenekelőtt az elhamarkodott döntésektől kell óvakodnia, mert impulzív természetű, és sokszor az első ösztönét követi. Előfordulhat, hogy egoista és egocentrikus, és könnyen makaccsá válhat.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Marianna

A Marianna latin eredetű, a Marianus férfinévből (Marius nemzetség) alakult női név, jelentése Marius nemzetséghez tartozó.

Szociális hajlamú, és nem bírja látni mások szenvedését. Ő végzi a feltűnésmentes, de nélkülözhetetlen munkát más emberek hírneve és személyes sikere érdekében.

Szeretik a fiatalok, a szenvedők és az elesettek, mert ők érzik igazán, hogy időnkénti látszólagos hidegsége ellenére mennyire érzékeny és együtt érző.

Vigyáznia kell, hogy nehogy túlzottan belemerüljön az érzelmek áradatába, mert az hátráltatja a cselekvésben. Általában meg tudja őrizni a nyugalmát. Engedékeny és nagyvonalú, néha képmutató és gyakran izgága. Hajlamos a konokságra, makacsul kitart a saját elképzelése mellett, és többnyire ezért képes sikerre vinni, amit kitűzött maga elé.

Néha csodálattal néznek rá az emberek, mert szenvedélyes temperamentuma sokszínű és minden szélsőségig kiterjed ugyan, de mégis meg tudja őrizni a nyugalom látszatát. Időnként védekezésképpen csúfondáros, majdhogynem gúnyos viselkedést vesz fel, de alapjában véve nem rosszindulatú, hanem kifejezetten melegszívű.

Élete nem igen szokott szürke lenni, csakis akkor, ha nem nyílik módja kifejezésre juttatni teljes belső gazdagságát.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Szabina

A Szabina latin eredetű név, jelentése: A szabinok népéhez tartozó

Szociális hajlamú, és nem bírja látni mások szenvedését. Ő végzi a feltűnésmentes, de nélkülözhetetlen munkát más emberek hírneve és személyes sikere érdekében.

Szeretik a fiatalok, a szenvedők és az elesettek, mert ők érzik igazán, hogy időnkénti látszólagos hidegsége ellenére mennyire érzékeny és együtt érző.

Vigyáznia kell, hogy nehogy túlzottan belemerüljön az érzelmek áradatába, mert az hátráltatja a cselekvésben. Általában meg tudja őrizni a nyugalmát. Engedékeny és nagyvonalú, néha képmutató és gyakran izgága. Hajlamos a konokságra, makacsul kitart a saját elképzelése mellett, és többnyire ezért képes sikerre vinni, amit kitűzött maga elé.

Néha csodálattal néznek rá az emberek, mert szenvedélyes temperamentuma sokszínű, és minden szélsőségig kiterjed ugyan, de mégis meg tudja őrizni a nyugalom látszatát. Időnként védekezésképpen csúfondáros, majdhogynem gúnyos viselkedést vesz fel, de alapjában véve nem rosszindulatú, hanem kifejezetten melegszívű.

Élete nem igen szokott szürke lenni, csakis akkor, ha nem nyílik módja kifejezésre juttatni teljes belső gazdagságát.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Farkas

A Farkas régi magyar férfinév, amellyel a szülők vélhetően azt az óhajukat kívánták kifejezni, hogy a gyermek legyen bátor, mint a farkas.

Hajlamos az akarat érvényesítésre és a konokságra. Szeret parancsolni, irányítani, szereti vezetni a többieket, eközben mégis sikerül szeretetet és tiszteletet szereznie.

Ha nem nyomják el nagyon magas pozíciókat érhet el, messze fel tud törni a kiindulási pontjához képest. Ennek érdekében kemény, fáradtságos munkára képes.

Szüntelenül azt fürkészi, hogyan juthat feljebb a társadalmi ranglétrán. Meglehetősen dicsvágyó, és olykor pánik félelem fogja el, hogy elveszítheti, amit már elért.

A cselekvések embere. Általában rámenős és ravasz, de jó szándékú, és szeretetre méltó is. Néha a nyereség és a gúnyosság álarca mögé rejti érzelmeit és együttérzését, nagyon ironikus képes lenni. Szereti a vitatkozást és a kockázat vállalást.

Mindenekelőtt az elhamarkodott döntésektől kell óvakodnia, mert impulzív természetű, és sokszor az első ösztönét követi. Előfordulhat, hogy egoista és egocentrikus, és könnyen makaccsá válhat.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Károly

A Károly név török eredetű karul, karvaly madárnévből származik. Jelentése karvaly, turul.

A név tulajdonosát a titokzatosság és bölcsesség jellemzi. Fogékony szellemű, és vonzza minden, ami megmagyarázhatatlan. Különösen jól megért másokat, ezért jó pszichológus, vagy tanácsadó lehet.

Türelmes, analitikus észjárású, és nagyon jó a megfigyelő képessége, mégis néha zárkózott, magányos és melankolikus. Ennek az az oka, hogy szellemi koncentrációja mindig egyetlen gondolatra, kérdéskörre vagy kutatásra irányul, és eközben teljesen megfeledkezik a külvilágról.

Lekötheti valamelyik vallás, az okkultizmus vagy a költészet valamelyik kifinomult formája, és ilyenkor sok esetben hiányzik belőle a gyakorlatiasság.

Sokszor lovagias szellemű. Jellemző rá az is, hogy munkájában kitartó, pontosan tudja, hogy mit akar, közben pedig folyamatosan nagy erőfeszítésekre képes célja elérése érdekében.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Beatrix

A Beatrix latin eredetű női név, jelentése boldogságot hozó.

Életfeladata, hogy tiszteletet, elismerést és megbecsülést vívjon ki. Fontos számára az anyagi érvényesülés és a siker, de ezt csak akkor érheti el, ha családja biztonságáért küzd.

Nehezen találja meg céljait, ezért jobb ha ezeket párja jelöli ki. Feladata a közösség jólétének a megteremtése. Minden helyzetben lehet rá számítani, de csak abban az esetben, ha azt maga vállalja.

Olyan feleségnek kell lennie, aki példát mutat. Meglátják benne a segítő szándékot, ami tiszteletet ébreszt az emberekben. Nehezen fogad el olyan helyzeteket, ahol alá kell rendelődnie. Megkapja az energiát és a lehetőséget a kiteljesedésre, de kérdés, hogy ezt mire használja.

Könnyen öntörvényűvé válhat, és így sorra találkozik megoldhatatlan helyzetekkel. Erős hatalmi vágyai zsarnokká tehetik.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Gáspár

A Gáspár eredete bizonytalan, bibliai névnek tartják. Kincset megőrző, kincstárnok a jelentése.

Általában szimpatikus és vonzó. Tudja hogy vonja magára a figyelmet és hegyeket képes megmozgatni azért az ügyért, amelynek szolgálatába szegődött. Másfelől viszont könnyen melankóliába eshet és eluralkodhat rajta a fatalisa sorsszerűség érzete.

Azt szeretné, ha minden ember boldog lenne. Békét akar a Földön, és rosszul érinti, ha kétes, vagy nem tiszta helyzetekbe kerül, mert az ilyesmit nem tudja és nem is akarja felfogni. Könnyen védekezésbe szorul.

Jószívű, nagyon érzékeny, és szentimentalista, de sokszor bátortalan is. Jó érzéke van a nyilvánosság előtti szerepléshez, és nagy sikereket képes elérni olyan ügyekben, amelyek az emberekkel kialakított kapcsolatokon múlik. Ez azonban néha hatalmas erőfeszítésbe kerül, mert nagyon fél attól, hogy nyilvánosan kiszolgáltassa magát. Jobban tud nyilvánosan szerepet vállalni olyankor, amikor nem önmagáért, hanem valaki másért vagy valamilyen nagy közös ügyért.

Természetéből eredően kíváncsi, de nem szereti a nagy felhajtást. Barátként megbízható é szívét-lelkét beleadva mindent megtesz barátjáért vagy valamilyen nemes ügyért.

Munkájában kitartó és szisztematikus. Lassan, biztosan és erőteljesen halad előre. Szereti az érzéki örömöket, szereti az evés-ivást.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Izsó

Az Izsó az Ézsau név régi magyar formája, amely héber eredetű név. Jelentése nyers és szőrös.

Általában szimpatikus és vonzó. Tudja hogy vonja magára a figyelmet és hegyeket képes megmozgatni azért az ügyért, amelynek szolgálatába szegődött. Másfelől viszont könnyen melankóliába eshet és eluralkodhat rajta a fatalisa sorsszerűség érzete.

Azt szeretné, ha minden ember boldog lenne. Békét akar a Földön, és rosszul érinti, ha kétes, vagy nem tiszta helyzetekbe kerül, mert az ilyesmit nem tudja és nem is akarja felfogni. Könnyen védekezésbe szorul.

Jószívű, nagyon érzékeny, és szentimentalista, de sokszor bátortalan is. Jó érzéke van a nyilvánosság előtti szerepléshez, és nagy sikereket képes elérni olyan ügyekben, amelyek az emberekkel kialakított kapcsolatokon múlik. Ez azonban néha hatalmas erőfeszítésbe kerül, mert nagyon fél attól, hogy nyilvánosan kiszolgáltassa magát. Jobban tud nyilvánosan szerepet vállalni olyankor, amikor nem önmagáért, hanem valaki másért vagy valamilyen nagy közös ügyért.

Természetéből eredően kíváncsi, de nem szereti a nagy felhajtást. Barátként megbízható é szívét-lelkét beleadva mindent megtesz barátjáért vagy valamilyen nemes ügyért.

Munkájában kitartó és szisztematikus. Lassan, biztosan és erőteljesen halad előre. Szereti az érzéki örömöket, szereti az evés-ivást.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Lajos

A Lajos név régi germán Chlodovech névnek a francia Louis alakjából ered. Jelentése háború és hírnév.

A családi harmónia keresése jellemző rá – vagy éppen az ellenkezője, ha elfojtja ezt a vágyát. Utóbbi esetben elefántcsont toronyba zárkózik.

Általánosságba véve intelligens, gyors felfogó képességű, és könnyen alkalmazkodik környezetéhez. Bensője legmélyén gyakran szentimentális és romantikus, de ezt nyers, sznob, ironikus vagy akár komikus viselkedésmód mögé tudja rejteni.

Képes a mély és intenzív érzelmekre, de közben megőrzi önuralmát. Ha viszont túl hosszú időn át kényszerül elpalástolni érzékenységét, olyankor fennáll a veszélye, hogy csakugyan érzéketlenné és hideggé lesz, és hogy álarca valódi álarccá válik.

Erős családszeretetén kívül általában az is jellemző rá, hogy nagyon hajlamos a barátságra.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Bertalan

A Bertalan név az arámi – görög Bartholomaiosz férfinév latinos Bartholomeus formájú rövidüléséből ered. Jelentése Ptolemaiosz fia.

Mozgékony, mobil. Szeret külföldre utazni, szereti váltogatni a munkahelyeit, vagy a környezetét, többnyire nem is csak egyszer, hanem élete folyamán többször is.

Természetéből eredően kíváncsi, szeret élményeket gyűjteni, és érdekli minden újdonság. Úgy érzi személyesen érintik őt az emberiség ügyei, a nemzeti és nemzetközi ügyek.

Általában nyugodt, tartózkodó, vérmérsékletű. Egyúttal hidegvérű, intuitív, becsületes, egyenes, és nem törekszik kompromisszumokra, néha magának való, és esetenként nagyon félénk, mindezek következtében olykor nehezen tud beilleszkedni a társaságba. Ha mégis sikerül, utána nehezen tudja eloldani az oda fűződő kötelékeit. Hajlamos azonban rá, hogy élete folyamán többször is más társaságot keressen magának.

Nem képes rá, hogy távolról figyelje a dolgokat, kíváncsisága kielégítése során teljes mivoltában fejest ugrik a dolgok közepébe, és olyankor rövidebb vagy hosszabb ideig alkalmazkodik az őt érdeklő környezethez.

Hűvössége és visszafogottsága ellenére az 5-ös általában jól meg tudja magát kedveltetni. Tehetsége van az alakoskodáshoz, és a színjátszás világa iránt is vonzódik.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Bence

A Bence név a latin Vincentius (Vince) férfinév Bencenc formájú rövidüléséből származik. Jelentése győztes.

Szociális hajlamú, és nem bírja látni mások szenvedését. Ő végzi a feltűnésmentes, de nélkülözhetetlen munkát más emberek hírneve és személyes sikere érdekében.

Vigyáznia kell, hogy nehogy túlzottan belemerüljön az érzelmek áradatába, mert az hátráltatja a cselekvésben. Általában meg tudja őrizni a nyugalmát. Engedékeny és nagyvonalú, néha képmutató, és gyakran izgága. Hajlamos a konokságra, makacsul kitart a saját elképzelése mellett, és többnyire ezért képes sikerre vinni, amit kitűzött maga elé.

Néha csodálattal néznek rá az emberek, mert szenvedélyes temperamentuma sokszínű és minden szélsőségig kiterjed ugyan, de mégis meg tudja őrizni a nyugalom látszatát. Időnként védekezésképpen csúfondáros, majdhogynem gúnyos viselkedést vesz fel, de alapjában véve nem rosszindulatú, hanem kifejezetten melegszívű.

Élete nem igen szokott szürke lenni, csakis akkor, ha nem nyílik módja kifejezésre juttatni teljes belső gazdagságát.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Imre

Az Imre név germán eredetű, az Almarich névből származik. Jelentése uralkodó, híres, hatalmas.

Eredetiség és kreativitás jellemzi, valamint a legerősebb energia kifejeződése.

Erősen érzelmi jellegű az alaptermészete, és ez erősen rányomja a bélyegét az egész életére, mindenekelőtt a munkájára. Ebből az következik, hogy gyakori bátorításra és megerősítésre van szüksége a teljes eredményességhez. Emiatt meglehetősen bedől a hízelgésnek.

Könnyen alkalmazkodik, gyors a felfogása, és gyorsan tud dönteni fontos kérdésekben. Gyakorlatias észjárású, intelligens, de egyben ravasz is.

Vérmérséklete szenvedélyes, merész és harcias. Becsvágyó és büszke, ám hiú is lehet, és a dicsőség könnyen a fejébe szállhat.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Lénárd

A Lénrád név germán eredetű Leonárd régi magyar változata. Jelentése merész, erős mint az oroszlán.

A győzni akarás és a harci készség fogja vezérelni az életét. Fontos számára a bizalom és megbecsülés, ezért mindig kiáll magáért. Minden ellenállást megpróbál leküzdeni.

Rendszerint végigviszi az akaratát és elgondolásait. Képtelen elviselni a kudarcot, ha valami akadályozza, félresöpri.

Gyakran önfejű és makacs, így nehezen tud alárendelődni. Csak az elkötelezettséget ismeri. “Vagy velem, vagy ellenem!”

Nem tűr ellentmondást, irányítani akar. Nehezen alkalmazkodik, mert képmutatásnak tartja. Ha felismeri, hogy feladata másokért küzdeni, akkor kiteljesedhet. Ez akkor válik teljessé, ha ezt valakivel együtt, vállvetve teszi.

Gyakran esik az erőszakosság és a hatalmaskodás csapdájába.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Rezső

A Rezső név a Roger név magyar formája, melyet a Rézső és Réső családnevekből alkottak meg a nyelvújítás során. Jelentése dicső farkas.

Fontos számára, hogy sikeres legyen a külvilág előtt. Feladatának tekinti megtalálni életének egyensúlyát.

Folyamatosan keresi a kapcsolatok lehetőségét, és a szereplést. Az emberek megbecsülése élteti.

Könnyen teremt kapcsolatokat, bár ezekben ő szeretne irányítani. Hivatásában ezért dominálhat a kommunikáció. Azonban nehezen viseli a kritikát, és hamar megsértődik. Ilyenkor cinikussá válik, és a másik elnyomásával kompenzál.

Rendszerint túlreagálja a dolgokat, ezért olyan társra van szüksége, aki tolerálja ezt a harmónia érdekében. Ő mindig erősebb akar lenni a párjánál, a felesége nem irányíthat, még akkor sem, ha a helyzet úgy adná.

Igazi eleme a változásokban van. Nagyon könnyen csalódik, esetleges felelősségét nem ismeri be. Legnagyobb veszélye a labilitás és a vágyak kergetése.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Zsombor

A Zsombor név a Zombor alakváltozata, mely régi magyar férfi név. Magyar, török és bolgár eredetű. Jelentése bölény.

Mind a magánéletében, mind a hivatásában fontos szerepet játszik az érzelmek megélése. Munkájában a megbízhatóság és a kitartás jellemzi. Számára olyan hivatás a megfelelő, amelyben a szorgalma, a rendkívüli teherbírása érvényesülhet.

Mivel gyakran az érzelmek irányítják, nem tanácsos vezetői munkakört választania, mert nehezen tud reálisan, semlegesen dönteni a beosztottjaival kapcsolatos helyzetekben. Sokszor belül gyengének érzi magát, de kompenzál, és a külvilág egy erős, kemény, szinte makacs egyéniséget érzékel.

Magánéletében a családcentrikusság a fő erénye. Mindent megtesz a szeretteiért, önfeláldozó, állhatatos. Szenvedélyességével, a végtelen szeretetével egy minta férj lehet, de nagyon kell vigyáznia, hogy ez ne legyen a másik számára fojtogató. Tudatosan kell figyelnie, hogy párjának megadja a szabadságot is.

Sokszor elviszik az érzelmek, ilyenkor a végletekbe esik, nem hajlandó az elhatározásaiból engedni. Tanulnia kell a türelmet, a kompromisszum készséget, mert ellenkező esetben komoly érzelmi csalódások érhetik.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Tivadar

A Tivadar név a Teodor név magyar alakja, amely görög-latin eredetű. Jelentése Isten ajándéka.

A Tivadarok általában rendkívül intuitív emberek. Az intuíciójuk nagyban segíti őket az élet minden területén, ha tudatosan használják ezt a képességüket, akkor ráláthatnak saját életükre és a kapcsolataikra is. Mindig tisztességesek másokkal, cserébe ugyanezt várják el.

Mivel jellemző rájuk a segítőkészség és az önfeláldozás, ezért olyan munkaterületet célszerű választaniuk, ahol másokért, mások céljaiért dolgozhatnak. Nagy kitartással valósítják meg a kitűzött célokat, szeretik a versenyhelyzeteket. Itt is fontos, hogy az intuíciójukra hagyatkozzanak, de vigyázzanak, hogy ne a saját érdekeiket helyezzék előtérbe. A kudarcokat nehezen viselik, ezek nagy kihívások számukra. A tudatosság, a türelem gyakorlásával könnyedén tovább juthatnak.

Párkapcsolataikban elsődleges az érzelmek megélése. Ragaszkodók, de nem viselik el a kritikát. Irányítani akarnak, de mégis egy erős, határozott párra van szükségük. Ezért gyakran csalódnak érzelmileg. Tudatosan törekedniük kell, hogy olyan párt válasszanak maguknak, akivel közös célokért, teljes vállszélességgel tudnak harcolni. Ekkor szinte mindent elérhetnek az életükben.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Réka

A Réka név igen régi, a hun mondákban is olvashattunk róla, hiszen így hívták Attila hun uralkodó feleségét. Eredete és jelentése egyelőre bizonytalan, származhat germán kifejezésből, ebben az esetben vizet, illetve patakot jelent, de más vélemények szerint ótörök szóból is eredhet, ezáltal a jelentése: tiszta úrnő.

A 90-es években is nagyon kedvelt névnek számított, 2013-ban pedig az előkelő 13. helyen szerepelt az utónév statisztikában.

A Rékák alapvetően sikeres emberek, kiváló üzleti érzékkel rendelkeznek. Életüket a fontos, felelősségteljes döntések határozzák meg. Szervezőtehetségük többnyire már fiatal korukban megmutatkozik, képességeik miatt a munkahelyükön rövid időn belül vezető pozícióban találhatják magukat. Szeretnek a társaság középpontjában lenni, jól kommunikálnak másokkal. (forrás: femcafe)

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Márton

A Márton név latin Martinus név rövidült alakja. Jelentése Mars istenhez hasonló, merész, bátor.

A Mártonok életében fontos szerepet tölt be a tanítás. Nagyon készségesek, segítőkészek a környezetükkel, de azt nehezen fogadják el, ha mások próbálják oktatni őket. Csak a saját tapasztalataikon keresztül szeretnének tanulni. Ez viszont gyakran kudarcokhoz vezethet. Feladatuk, hogy a tudatosságuk emelésével ráébredjenek: ők is elfogadhatnak másoktól segítséget.

Munkájukban is jellemző, hogy az egyéni utakat keresik, és nem tudnak alárendelődni. Ezért olyan hivatás a megfelelő számukra, ahol ők segítenek, irányítják a környezetüket, ahol nem kell alárendelődniük. Magánvállalkozások, cégek vezetői lehetnek. Viszont vigyázniuk kell, hogy az akaratukat ne mindenáron érvényesítsék, mert akkor kudarcokat élhetnek meg. Veszély lehet még, ha a munka a szenvedélyükké válik.

Párkapcsolataikban megbízhatóak, hűségesek. Sokszor a szenvedély irányítja őket, ami érzelmileg építi a kapcsolatot. Mellette az irányítást is szeretik a kezükben tartani, ez viszont sokszor konfliktust okoz, a párjuk bezárva érzi magát. Fontos, hogy a türelmet, a kompromisszum készséget tudatosan fejlesszék. Ellenkező esetben sok kudarc érheti őket, amit nagyon nehezen élnek meg.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Jónás

A Jónás név héber-görög-latin eredetű név. Jelentése galamb.

A Jónások, mint ahogy a galamb jelentés is sugallja: békére, harmóniára vágynak. Fontos számukra, hogy a környezetükben nyugalom, egyetértés legyen. Ezért sok mindent hajlandóak megtenni. Kompromisszum képesek, alkalmazkodók, sokszor a saját értékeiken felül is. Fontos, hogy a tudatosságuk emelésével elérjék: nem szabad az értékrendünket feladni, nem szabad mindig a külvilágnak megfelelni. Hivatásukban előtérbe kerülhet a művészet valamelyik ága, de itt is fontos az egyéniségük megnyilvánulása, el kell felejteniük a külvilágnak való megfelelést.

Párkapcsolataikban a megbízhatóság, a kitartás a jellemzi őket. Fontos, hogy a párjuk segítsen nekik az önbizalom megtalálásában. Mindenképpen megerősítést, biztatást várnak, nehezen tudnak egyedül dönteni. Arra kell vigyázniuk, hogy ne adják fel önmagukat a másikért. Tudatosságukat emelve, mindig törekedniük kell arra, hogy vállalják önmagukat, akár a párkapcsolatukról, akár más emberi kapcsolatukról legyen is szó.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Szilvia

A Szilvia név a Szilviusz férfinév női párja, amely latin eredetű. Jelentése erdő, erdőben lakó nő.

A Szilviák önállóak, gyakorlatiasak, életükben a teljes függetlenségre törekszenek. Sokszor nehezen viselik el, ha mások akarata szerint kell cselekedniük. A közvetlen környezetük mindig számíthat rájuk, mert minden helyzetben erős bennük a segítő szándék. Ez mind a hivatásukban, mind a magánéletükben megmutatkozik. Viszont sokszor ez a szándék erős akarattal is párosul, ami a mellettük lévőknek terhes lehet. Fontos, hogy a tudatosságuk emelésével belássák: nem csak nekik lényeges az önállóság, függetlenség, hanem a környezetükben élőknek is.

Munkájukban határozottak, önállóak, ami kreativitással is párosul. Nem csak az üzleti életben állják meg a helyüket, de művészi hajlamaik segíthetik olyan pálya választásában is, amely a teljes kiteljesedéshez vezethet.

Párkapcsolataikban számukra fontos az érzelmek megélése. Ugyanakkor az önállóságra törekednek. A szabadságot néha félreértelmezik, mert párjuktól elvárják, hogy az ő akaratukat teljesítse, miközben ők nem készek a kompromisszumra. Ez gyakran konfliktust okozhat. Ha nem szeretnék megélni a magányosságot, akkor tudatosan figyeljenek, és fejlesszék kompromisszum készségüket.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Alíz

Az Alíz név az Alice névből származik, ami az Adelheid, Alexandra, Aloysia, Elisabeth nevek önállósodott angol és francia becézett változata. Jelentése nemes, harcos, bölcs.

Az Alizokra jellemző a tettre vágyás, a győzni akarás minden területen. Céljaik eléréséért keményen küzdenek, a tőlük telhető legtöbbet megteszik. Kitartásuknak köszönhetően sokszor elérik a sikert, akár a munkájukban, akár a magánéletükben. Viszont, ha valami nem sikerül, elkeserednek, nehezen élik meg a kudarcot. Mivel az érzéseiket beleviszik tetteikbe, gyakran szenvedélyessé válhatnak. Ez a józan gondolkodásukat szélsőségek felé vihetik. Fontos, hogy tudatosságukat magas szintre emeljék, mert azzal kontrollálhatják érzelmeiket.

Hivatásukban számukra elsődleges az érvényesülés, a teljes kiteljesedés átélése. Mivel főleg az érzelmek irányítják őket a munkájukban is, könnyen sebezhetőkké válnak, nem tudnak lemondani, nem tűrik a megalkuvást. Mivel a kudarcokat nehezen élik meg, fontos, hogy kompromisszum készségüket fejlesszék. Ellenkező esetben nem teljesülhetnek hosszú távú céljaik.

Párjukért, családjukért minden elképzelhetőt megtesznek, itt is az érzelmek irányítják őket. A társuktól elvárják, hogy minden helyzetben elköteleződjön mellettük. Ez sokszor konfliktust okozhat a kapcsolatban. Csak akkor oldhatják fel, ha képesek tudatosan emelni tolerancia szintjüket, képesek meghallgatni, figyelembe venni a másikat.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Albert

Az Albert név germán eredetű férfinév. A német Adalbert rövidülése. Jelentése nemes, fényes, híres.

Az Albertekre a logikus, praktikus gondolkodásmód jellemző. Minden olyan tevékenységet nagy lelkesedéssel, szívesen végeznek, amelyhez racionális gondolkodás, technikai hozzáértés szükséges. Kreatívak, akár a munkahelyről, akár a szabadidő eltöltéséről vagy a családi programokról is legyen szó. Ha valami érdekli őket, teljes figyelmüket az adott tevékenységre fordítják. Viszont ilyenkor nem tűrik a hozzászólást, segítséget, mindent saját maguk szeretnek megoldani.

Mivel a munkájukban is az előbbi a jellemző, fontos, hogy olyan pályát válasszanak maguknak, amiben önállóan tudnak dolgozni. Tudatosságukat folyamatosan fejlesszék, mert az önálló tevékenységekben is lényeges a megfelelő kommunikáció, az együttműködés.

Párkapcsolataikban az érzelmek dominálnak. Szerető, hűséges férj válik belőlük akkor, ha a párjuk elfogadja azt a racionális, ésszerű gondolkodásmódot, amit ők képviselnek. Konfliktust az jelentheti, ha nagyobb önállóságot, irányítást szeretne elérni a társuk. Ilyenkor szeretetük elkeseredésbe vált át, nem értik, hogy mi is a gond velük. Fontos arra törekedniük, hogy tudatosan figyeljenek társukra, fejlesszék empátiájukat. Hiszen, ha beleképzelik magukat a másik helyébe, könnyebben megtalálhatják az összhangot vele.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Ödön

Az Ödön név az Eugen férfinév magyar megfelelője, mely eredeti alakja Ögyén volt. Germán eredetű. Jelentése az öröklött birtokot megőrző.

Az Ödönök általában igen nagyvonalú személyiségek. Bár sokszor az érzések megélése a fontos számukra, mellette a racionális, logikus gondolkodásuk is segíti őket a munka területén, de a magánéletükben is.

Az üzleti életben, hivatásukban felelősség teljesek. Mindig lehet rájuk számítani, keményen dolgoznak, és ez vezeti őket sikerre. Céljaikat határozott elképzeléseik mentén valósítják meg. Közvetlenség, természetesség jellemzi őket, amely a viták, konfliktusok megoldásában nagyban segíti őket. Tehetségüket különböző művészeti ágakban is kamatoztathatják, ha olyan élethelyzetbe kerülnek.

Magánéletükben is a megbízhatóság, kreativitás jellemző rájuk. Családcentrikusak, de időnként a saját elképzelésük mentén megmakacsolják magukat. Társuktól odaadást, szorgalmat várnak. A veszteségeket nehezen viselik, nehezen tudnak elengedni. Akkor tudnak továbblépni, ha a kudarcokat feldolgozzák. Rá kell jönniük, hogy minden kudarc valami nagyon fontosra világít rá, lényeges dolgokra tanítja őket.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Hortenzia

A Hortenzia név latin eredetű. Jelentése kerti virág.

A Hortenzia magabiztos, magát jól kifejezni képes személyiség kialakulását támogatja, aki nagyszerű szervezőkészséggel bír. Szeret ismerkedni, ügyesen dolgozik együtt másokkal, és megvan az a képessége is, hogy egy csapat tagjait hatékonyságra ösztönözze. Élvezi a zenét és más művészeti ágakat. A minőség iránti igénye magas, ez leginkább öltözködésében és étkezési szokásain mutatkozik meg, de az anyagi javak is fontosak számára.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Gergő

A Gergő név a görög eredetű Gergely becézett alakjának önállósulásából alakult ki. Jelentése ébren örködő.

A Gergő név idealista, érzékeny, a kultúra iránt fogékony személyiség kialakulását támogatja. Nyugodt körülmények között tud a legjobban dolgozni; jó, ha olyan tevékenységgel foglalkozik, melyben eszközként az írást vagy a matematikát használhatja, de legalábbis kihasználhatja kimagasló összpontosító készségét. Mások nem veszik észre rajta, de olykor nagyon feszült és türelmetlen. Nehezen beszél érzéseiről vagy mélyebb gondolatairól, szívesebben írja le azokat. A pozitív hozzáállás és a magabiztosság hiánya az oka, hogy nagyon nehezen hoz üzleti döntéseket.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Jenő

A Jenő név magyar eredetű. Jelentése a hatodik magyar honfoglaló törzs neve.

A Jenők általában híresek a jó diplomáciai érzékükről. Empátiájukat sok helyen, sok élethelyzetben használhatják. Jó érzékük van az anyagi dolgokhoz és megállják a helyüket az üzleti életben is. Ami ezekben akadályozhatja, korlátozza őket, az az alacsony önbizalmuk. Ezért szívesebben dolgoznak másokkal, csapatban, mint egyedül. Elsősorban azért, hogy társaiktól támogatást és bátorítást kaphassanak. Ízlésük is igen kifinomult, és fontos számukra a külső megjelenés. Párkapcsolataikban a hűséget, ragaszkodást tartják fontosnak. Közös célokért szeretnek tevékenykedni, a párjuktól sokszor várják az elismerést, a dicséretet, mert ezzel növelik az önbizalmukat.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Erzsébet

Az Erzsébet név a héber Eliseba névből ered. Ennek nyugati Elisabeth alakjából fejlődött ki. Jelentése Isten az én esküvésem.

Az Erzsébetek nagyon gyakorlatias gondolkodásúak, sok mindenben tehetségesek. Önálló személyiségüket jellemzi a megfontoltság, mérlegelés, mielőtt végső döntéseket hoznának. Mivel életükben a határozottság egy nagyon lényeges tulajdonság, ezért nehezen viselik el, ha mások irányítják őket.

Hivatásukban is ez jellemzi őket, ami párosul egy igen nagyfokú maximalizmussal, mind maguk, mind a környezetük irányában. Nagyon jó, felelősségteljes vezetőkké válhatnak. Ez viszont csak akkor valósul meg, ha az óvatosságukat helyén kezelik, és nem válnak akadékoskodóvá. Az üzleti életben sikereket éretnek el. Emellett önzetlenül készek segíteni másoknak, mindig lehet rájuk számítani. Egy szélsőség lehet, hogy pusztán szeretetből rátelepszenek a körülöttük lévőkre.

Erre nagyon kell vigyázniuk a párkapcsolataikban is, mert igen erős feszültségeket okoznak. A harmóniát csak akkor érhetik el, ha visszavesznek ebből az erős jellemvonásukból. Gyakorolniuk kell a megértés, együttérzés képességét. Meg kell találniuk a párjuk szeretet nyelvét.

Mivel a kudarcokat nagyon nehezen élik meg, fontos, hogy tudatosságukra összpontosítsanak. Tanulják meg, hogy minden botlásnak megvan az igazi értelme.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Jolán

A Jolán név Dugonics András Jólánka, Etelka leánya (1803) című művében szerepel először. Forrása a magyar eredetű Joleán, vagy a görög Jolantha név lehet. Jelentése jó leány (magyar); a viola virága (görög)

A Jolánok életében gyakran a tanítás és a mások segítése a fő motivációs erők. Jellemző rájuk az éles eszűség, és az elemző gondolkodás. Sokszor idealistákká válhatnak, arra vágynak, hogy olyan nagy dolgokat tegyenek, amely az egész emberiség javát szolgálja. Rendszerint túlhangsúlyozzák az élet komoly oldalát, a vidámságot nem tartják fontosnak. Ez problémát okozhat mind a munkájukban, mind a magánéletükben. Tudatosan törekedniük kell arra, hogy mindenben megtalálják a nagy és az apró örömöket is. Ezt a művészetekben és a természet szépségeiben láthatják meg, hiszen mind kettő közel áll hozzájuk.

Munkájukban sokszor hátráltathatja őket, hogy önbizalomhiányuk erősödhet, amikor azt érzik, hogy a környezetük nem érti meg őket. Ez azért alakulhat ki, mert nehezen fogadnak el segítséget másoktól, mindent önállóan akarnak elvégezni. Rá kell ébredniük, hogy nem csak ők a segítők, hanem a körülöttük lévők is azért vannak, hogy segítsenek nekik.

Magánéletükben is figyelniük kell a könnyedségre, vidámságra. Könnyen magányossá válhatnak, ha az élet nehéz oldalát hangsúlyozzák mindenben.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Olivér

Az Olivér latin eredetű, jelentése: olajfaültető.

Az Olivérek rendkívül érzékenyek, gyakran idealistákká válhatnak. Az életükben fontos szerepet tölt be a másoknak való segítés, vágyuk, hogy a világ jobbításán dolgozhassanak. Rendszerint roppant intuitív emberek, ha ezt a képességüket tudatosan használják, akkor harmóniát, nyugalmat teremthetnek a saját és a környezetük életében. Általában a jól megfogalmazott céljaik felé haladnak, mindig vannak világos terveik, feladataik a jövőre nézve, akár a munkájukban, akár az élet más területein.

Vezetői beosztásokban remekül megállják a helyüket, ezért hivatásukban ez lehet az irány. Mindig kijelölik a célokat, és azt lebontják konkrét feladatokra, amelyeket precíz végrehajtás követ. Ezzel érhetnek el sikereket, de vigyázniuk kell az anyagiakra. Sokszor arra már nem koncentrálnak, hogy a munkájukkal arányos legyen az anyagi elismerésük is.

Magánéletükben is rendezett körülményeket, élethelyzeteket teremtenek. Fontos számukra, hogy párkapcsolatukban is minden „meg legyen tervezve”, amit párjuk nem mindig értékel kellőképpen. Érzelmeiket nagyon ritkán mutatják meg, ami néha kiismerhetetlenné teszi őket.

Ha szeretnének egy harmonikus párkapcsolatban élni, akkor tudatosan figyeljenek oda társukra, az ő igényeikre is, mutassák ki az iránta érzett szeretetet.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Cecília

A Cecília név latin eredetű, jelentése: a Caecilius nemzetséghez tartozó.

A Cecíliák éles eszű, felelősségteljes személyiségek. Az élet minden területén fontos számukra az érvényesülés, fontos, hogy bármit is csináljanak, abban kiteljesedjenek. Ezt mindig nagyon komoly munka árán érik el, akár a hivatásról, akár a magánéletről legyen is szó. Magas szintű művészi adottságaik vannak, amely segíti őket hivatásuk megtalálásában. Minden területen jellemző rájuk a kreativitás, a magas intelligencia, bármibe is fognak, igyekeznek azt legjobb tudásuk szerint elvégezni.

Nagyon fontos számukra a család, az otthon melege. Ez az a háttér, amely nélkül nem tudnak alkotni, nem tudnak kiegyensúlyozott életet élni.

Párkapcsolatukban érzékenyek, szenvedélyesek, ez gyakran átcsaphat féltékenységbe, esetleg hatalomvágyba is. Érzelmeiket tudatosan kell kordába tartaniuk, ha a kudarcokat, veszteségeket el akarják kerülni.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Emma

Emma eredete: német, jelentése: nagyság

Az Emmák kreatív, teremtő személyiségek. Alkotásvágyuk nagyfokú szabadságvággyal is párosul. Ők rendszerint mindent egyedül szeretnek csinálni, nem fogadnak el segítséget másoktól. Ezért hivatásuk ott teljesedhet ki, ahol nem közösségben, nem csapatmunkában kell dolgozniuk. Munkájukban nagyon kitartóak, kreatívak.

Magánéletükben is az alkotásvágy, a nyughatatlanság, és az olthatatlan érdeklődés jellemzi őket. Hajlamosak a kalandozásokra. Párkapcsolataikban megjelenik az irányítás, az erős személyiségük érvényre jutása. Ez sokszor feszültségekhez vezethet. Emellett konfliktusok forrása lehet az erős szabadságvágyuk is. Fontos, hogy tudatosan figyeljenek párjukra, tolerancia szintjüket tudatosan emeljék, különben könnyen magukra maradhatnak.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!

 

 

Katalin

Katalin eredete: egyiptomi-görög-német-magyar eredetű; jelentése: korona; mindig tiszta.

A Katalinok életében fontos szerepet tölt be a mások segítése. Nagyon készségesek, segítőkészek a környezetükkel. Azt már nehezebben fogadják el, ha mások segítik, tanítják őket. Legfőképpen csak a saját tapasztalataikon keresztül szeretnének tanulni. Fontos, hogy a tudatosságuk emelésével ráébredjenek arra: ők is elfogadhatnak másoktól segítséget.

Az élet minden területén kreatívak, ötletesek, szeretik a változást. Hivatásukban is ezek a tulajdonságok vezetik őket. Nem szeretik az állandó, monoton tevékenységeket. Szeretnek tanulni, állandóan fejlődni. Kitartóak, szorgalmasak, ha a munkájukban megtalálják az értelmet. Emberi, baráti kapcsolataikat megbecsülik, ápolják. Szívesen ismerkednek, mindig szeretnek új arcokat látni környezetükben. Ehhez jó empátia készségük segíti őket.

Párkapcsolataikban megbízhatóak, hűségesek. Empátia készségüknek köszönhetően mindig ráhangolódhatnak a párjuk érzéseire. Ez érzelmileg építi a kapcsolatot. Mellette az irányítást is szeretik a kezükben tartani, ez viszont konfliktust okoz akkor, ha a párjuk bezárva érzi magát. Fontos, hogy a türelmet, a kompromisszum készséget tudatosan fejlesszék a harmonikus párkapcsolatuk érdekében.

Kata eredete: a Katalin állandósult becézéséből ered
A Katákra is érvényesek az előbb leírt jellemvonások, de az ő életüket még jobban segítheti erős intuíciójuk is. Hallgassanak megérzéseikre, mert nagyon jó irányba viszi az életüket. Ne engedjék, hogy egojuk irányítsa őket.

 

A teljes, személyre szabott elemzéshez szükség van a születési dátumodra és a vezetéknevedre is. Ha ez érdekel, keress meg minket!